Qi v lidském těle

taiji1Taiji quan [tchaj-ťi čchuan] je to, co lidé nacvičují v mysli a v Qi [čchi]. Při cvičení je třeba přenášet Qi do vědomí. Každá akce se musí odehrát před vlastním úsilím. Tímto způsobem lze dosáhnout stavu, kdy „Qi se dostaví při použití vědomí, síla se dostaví při použití Qi“. Tak může být úsilí nižší. Po dlouhodobém cvičení může Qi „prostoupit“ do kostí a adept tak dosáhne nejvyšší úrovně „proudící Qi“.

Ačkoli nácvik Taiji quan je o těle a proudění Qi v něm, nesmíme myslet pouze na to, jak Qi v těle probudit, ale soustředění by mělo být zaměřeno i na vlastní provedení. Jinak se cvičení omezí na vnější podobu, Qi se neuvolní a myšlení i pohyby budou roztěkané.

Jedním slovem, Qi je řízeno vědomím. Qi není přirozeným dechem plic, ale jakousi vnitřní energií (obvykle nazývanou Qi tan-tianu). Co však skutečně je „vnitřní energie“ Taiji ? Čínská medicína nazývá tuto Qi „yuan qi“ a „zheng qi“ (obojí znamená „síla, energie, vitalita“). Mistři wushu nazývají tuto „vnitřní energii“ a „vnitřní sílu“ Qi tan-tianu. Jiní ji nazývají nervy či bioelektřinou a tak podobně. Ať již je její přesný charakter jakýkoliv, existenci této Qi je možno v praxi – během cvičení – vnímat..

Jemnost a dynamika, oblost a hranatost, pomalost a rychlost, otevírání a zavírání Taiji quanu je v souladu s fyziologickými zákony. Když se svaly pohnou, vzroste intenzita bioelektřiny a krevní oběh se zrychlí. Když jsou svaly v klidu, intenzita bioelektřiny poklesne, kyslík a hemoglobin se separují a tak je možno definovat vnitřní energii. Takže lidé, kteří cvičí Taiji quan dlouho, tak mohou dosáhnout dlouhověkosti. To není přehnané. Protože však nervy nemohou vydržet vybuzeny příliš dlouho, má bioelektřina vlnový charakter, stejně jako jemnost a dynamika, oblost a hranatost, pomalost a rychlost a další síly mají též podobu vlny a jsou tak v souladu s tímto zákonem. Ti, kdo dlouho a soustavně cvičí, si tedy mohou posílit a chránit nervovou soustavu a zvýšit imunitu.

Taiji quan je pohybem mysli a pohybem Qi. Zkušení adepti dokáží rozpohybovat Qi pouhým soustředěním se na danou část těla. Mnoho lidí cvičí formu od rána do noci soustavně po dobu několika let. S postupem času se pohyby stanou přirozeností, rozpínání a smršťování vnitřností se střídají podle předem daného schématu. Rovněž svaly se napínají a uvolňují pravidelně. Pohyby svalů a vnitřností jsou v souladu. Takže můžeme říci: „Mysl vyvolá Qi a Qi vyvolá sílu.“

taiji2

Dosažení pohybu mysli a Qi je otázka, jež trápí každého cvičícího. Je to zároveň otázka, kterou musí i noví cvičenci plně pochopit.

Všechny části těla musí být protažené a pohyby je třeba uvolnit. Cvičení bez pružnosti je jen strnulým bojem. Pokud chceme být pružní, musí být tělo uvolněné. Jak toho dosáhnout?

  • Vytažení hlavy

Obvykle se říká: „Vrcholek hlavy je v duchu jakoby vyvýšen a mysl se soustředí na Tantien. Síla se lehce zvedá vzhůru a Qi se noří do Tantienu. V mysli se tak vytváří tlačná síla a lidé mají pocit rozšíření se.

  • Uvolnění zad

„Hruď je vtažena dovnitř a pas je vytažený,“ znamená, že se hrudní obratle vtáhnou dovnitř, a tak se záda uvolní. „Uvolnění pasu“ znamená, že obratle spodní části páteře směřují dovnitř a dolů – uvolnění pasu je fyziologicky podmíněno tímto stavem.

  • Uvolnění paží

„Ramena jsou uvolněná a lokty spuštěny. „Uvolnit ramena“ znamená ramena uvolnit a následně zpevnit. Ramena tak budou stabilizována. Zároveň jsou „lokty spuštěny,“ čímž se uvolní oblast mezi rameny a lokty.

  • Uvolnění nohou

Uvolněné otáčení v kolenou a bocích a střídání prázdna s plností. Jelikož nohy stojí na zemi, není snadné je uvolnit. Je nutno střídat prázdno a plno spirálovitým pohybem v příslušném postoji. Při vytáčení nohy ven se uvolní vnější část nohou a vnitřní část se zpevní.

Uvolnění vede k zdokonalení a ochraně funkčnosti všech částí těla

 • Zlepší se smršťovací a rozpínací schopnost svalů a dojde k zprůchodnění malých cévek ve svalech.
 • Zlepší se metabolismus buněk.
 • Tělo bude přijímat více kyslíku.

Pohyby Taiji quanu se vyznačují uvolněním vnějšího výrazu, uvnitř se však soustřeďuje mysl a Qi. Tento otáčivý pohyb „navíjení hedvábného vlákna“ vede nejen ke zvýšení pružnosti svalů, ale i ke zrychlení krevního oběhu, a zamezuje tak nemocem, souvisejícím s neprůchodností cév, jako vysokému krevnímu tlaku, cirhóze apod. Střídavé napínání a uvolňování svalů vytváří adenosin trifosfát (ATP), který rozšiřuje cévy. Ti, kteří cvičí Taiji quan dlouho, tak při cvičení pociťují lehkost a uvolnění. Když přestanou, mají pocit zahlcení, protože množství průchodných malých cévek kolísá.

Text sestavila: shi-mu Zhao Liping

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum