Základy Shaolin

Základní postoje a polohy rukou

Postoje

Zde jsou popsané základní postoje v shaolin kung fu. Výška postojů odpovídá jejich soutěžnímu provedení. V tradičních sestavách jsou postoje o něco vyšší.

Ma-bu 马步

Postoj ma-bu (ma pu) se jinak nazývá 四平马 (si-ping-ma). Nohy jsou rozkročené na vzdálenost 3,5-násobku délky chodidla. Kolena nesmí přesahovat přes špičky, které směřují dopředu. Stehna jsou vodorovně se zemí a obě chodidla spočívají celou plochou na zemi. Váhu držíme uprostřed. Horní polovina těla je vzpřímená. Ruce držíme v pěsti u pasu.

Variantou postoje je pravé nebo levé ma-bu, kdy je váha mírně posunuta na jednu stranu a tělo se vytáčí ke straně druhé.

Nejčastější chyby: příliš vysoký postoj, příliš nízký postoj (prosednutý), špičky chodidel do stran, vystrčený zadek, ohnutá, nebo příliš předkloněná záda.

mapu1 mapu2

Gong-bu 弓步

Postoj gong-bu (kung pu) se jinak nazývá 弓箭步 (gong-jian-bu). Nohy jsou rozkročené na vzdálenost 5-násobku délky chodidla. Přední noha je pokrčená v koleni. Koleno nesmí přesahovat přes špičku chodidla, která směřuje mírně dovnitř. Zadní noha natažená. Přední špička a zadní pata jsou na jedné přímce. Obě chodidla spočívají celou plochou na zemi. Ruce držíme v pěsti u pasu.

Nejčastější chyby: pokrčená zadní noha, chodidlo zadní nohy nespočívá na zemi (stoj na hraně chodidla), koleno přední nohy ohnuté v úhlu větším než 90° (moc vzadu), nebo před úrovní špičky chodidla (moc vepředu).

gongbu1 gongbu2

Pu-bu 仆步

Nohy jsou postoji pu-bu (pchu pu) široce rozkročené, přičemž jedna je zcela pokrčená v koleni a špička jejího chodidla směřuje mírně ven, druhá noha je natžená a její špička směřuje dovnitř. Obě chodidla jsou celou plochou na zemi. V základním postoji držíme ruce v pěsti u pasu.

Časté chyby: chodidlo některé nohy není celou plochou na zemi, natažená noha není napnutá, skrčená noha není zcela skrčená (vysoký postoj).

pubu1 pubu2

Xie-bu 歇步

V postoji xie-bu (šie pu) máme jednu nohu skrčenou pod sebou a stojíme na špičce jejího chodidla. Druhou nohu, se stále skrčeným kolenem, přes ni přehodíme. Chodidlo této nohy je celé na zemi. Zadkem sedíme na patě druhé nohy.

Časté chyby: koleno spodní nohy se dotýká podlahy.

xiebu1 xiebu2

Zuo-pan 坐盘

V postoji zuo-pan (cuo pan) sedíme zadkem na zemi a jednu nohu máme skrčenou pod sebou. Druhou nohu, se stále skrčeným kolenem, přehodíme přes první a snažíme se ji přitahovat k hrudníku, tělo držíme vzpřímeně. Chodidlo druhé nohy spočívá celou plochou na zemi.

zuopan1 zuopan2

Ti-xi 提膝

Ti-xi (ťí ší) je vysoký postoj na jedné noze. Noha na které stojíme je propnutá v koleni, koleno druhé nohy zdvihneme vzhůru, špička této nohy směřuje rovně dolů (nebo mírně k druhé noze, aby chránilo její koleno). Horní polovina těla je vzpřímená. Vtáhneme břicho a jazyk držíme na horním patře.

tixi1 tixi2

Xu-bu 虚步

V postoji xu-bu (ší pu) je váha těla nerovnoměrně rozložena mezi zadní a přední nohu. Zadní noha je pokrčená v koleni a celé její chodidlo spočívá na zemi. Chodidlo přední nohy se země dotýká jen špičkou, rozložení váhy je v poměru 8 : 2, nebo 9 : 1 (zadní:přední noha). Horní polovina těla je vzpříměná, vtháhneme břicho a zastrčíme zadek.

xubu1 xubu2

Pozice rukou

Pěst (quan 拳)

Pěst (quan, čuan) je jednou ze základních pozic ruky. Prsty sevřeme do dlaně a zavřeme je palcem, který položíme na ukazováček a prostředníček. Zápěstí je rovné a pevné.

quan1quan2

Dlaň (zhang 掌)

V pozici dlaně (zhang, čang) natáhneme čtyři prsty a držíme u sebe, palec skrčíme a přitlačíme k ostatním prstům. Dlaň zápěstí je proti paži ohnutá nahoru v zápěstí v úhlu 90°. Tvar ruky je přirovnáván k listu stromu 柳叶掌 (liu-ye-zhang).

zhang2 zhang1

Hák (gou 勾)

V pozici háku (gou, kou) jsou konečky prstů sevřeny k sobě, přičemž se snažíme držet prsty stále natažené. Zápěstí je ohnuté dolů.

gou

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum