cinsky-slovnik-header

Čínský slovníček

中文词典 Zhong-wen ci-dian

Čínsko-český slovníček výrazů, které by studenti wushu měli znát

武术 wu shu [wu šu]

Čínské bojové umění. „Wu“ – skládá se ze dvou znaků: 止 – „zastavit“, 戈 – dlouhá válečnická zbraň podobající se kopí nebo halapartně (nyní se již nepoužívá). „Shu“ – umění. Spojením vznikne „bojové umění, které zastaví válku“.

功夫 gong fu [kung fu]

„Kung“ se překládá jako „úsilí, snaha“ a „Fu“ jako „čas“. „Kung Fu“ je tedy výsledkem času a vynaloženého úsilí, které student stráví rozvíjením svého umění. Tento termín má však daleko hlubší význam, který se mění tak jak se žák vyvíjí. Výraz „kung fu“ nemusí být v čínštině spojován pouze s bojovým uměním, ale může být v použit i v souvislosti s jinou dovedností.

抱拳礼 bao quan li [pao čchüan li]

Pozdrav čínského bojového umění – pěst pravé ruky (vyjadřuje boj) a dlaň levé ruky (vyjadřuje wu-shu slušnost) u sebe, nedržíme příliš u těla – spojené ruce a tělo tvoří jeden kruh (symbolizuje 5 jezer a 4 moře, které dohromady tvoří jeden svět – všechna bojová umění tvoří jednu rodinu).
Použití: při příchodu/odchodu do/z tělocvičny, pozdravení Mistra na začátku a konci výuky, pozdravení mezi dvěma studenty

师父 shi fu [š‘ fu]

Oslovení čínského Mistra (muže či ženy). V doslovném překladu znamená „shi“ – vyučovat, „fu“ – otec.

师兄 / 师弟 shi xiong / shi di [š’siung / š‘ ti]

Starší/mladší kung fu bratr.

师姐 / 师妹 shi jie / shi mei [š‘ ťie / š‘ mej]

Starší / mladší kung fu sestra.

师母 shi mu [š‘ mu]

Oslovení manželky Mistra. „Shi“ znamená vyučovat, „mu“ – matka.

你好 ni hao [ni chao]

Čínský pozdrav při shledání. „Ni“ – ty, „hao“ – dobře. Odpovídá českému „dobrý den“, jedná se o nejpoužívanější pozdrav mezi číňany nejen v číně ale i v celé světě.

您好 nin hao [nin chao]

Formálnější podoba pozdravu „ni hao“, používá se pokud zdravíte člověka kterého si vážíte, zpravidla jde-li o někoho, komu byste v češtině vykali (např. Mistra).

久仰 jiu yang [ťiou jang]

Tradiční čínský pozdrav při shledání. „Jiu“ – dlouho, „yang“ – vzhlížet. Používá se při představování v případě, že dotyčnou osobu zatím neznáme osobně, ale již jsme o ní slyšeli.

再见 zai jian [cai ťien]

Čínské rozloučení. „Zai“ – opět, „jian“ – vidět. Odpovídá čes

 

Text sestavil: Qin Fei

Přeložila: Kateřina Krumpálová

Závěrečná úprava: Jan Chudoba

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum