taiji-header

Taiji

Yin a Yang

太极

Oblíbenost Taiji ve světě je způsobena převážně jeho léčebnými účinky, ale nemělo by se zapomínat na to, že se stále jedná o plnohodnotné bojové umění a při správném tréninku se dá velice dobře využít k boji. Cesta k bojovému využití je však dlouhá a vyžaduje pravidelné náročné cvičení sestav a přetlačování rukou (tuej shou) po dobu několika let.

Taiji obsahuje osm základních sil, které obsahují pohyby v sestavách. Těchto osm sil se v boji navzájem kombinuje a využívá se jejich rozdílných vlastností. Přetlačování rukama aplikuje tyto síly při změnách soupeřových pohybů a využívá jich.

  • Peng – „odražení“ nebo „odpružení“, považuje se za nejdůležitější a slouží k blokování úderu
  • Lu – „zatažení“, pasivní obranná síla využívající útok soupeře
  • Ji – „stisknutí“, obranná síla sloužící k vyvedení soupeře z rovnováhy
  • An – „zatlačení“, obranná i útočná síla
  • Cai – „stržení“, útočná síla sloužící k vyvedení soupeře z rovnováhy
  • Lie – „rozdělení“, rychlá rotační síla
  • Zhou – „úder loktem“, slouží při blízkém kontaktu
  • Kao – „opření se ramenem“, taktéž pro blízký kontakt

Taiji je pro svou variabilitu vhodné pro zájemce jakéhokoliv věku, pohybových schopností a fyzické kondice. V současnosti mistr Qin vede několik skupin od začátečníků po pokročilé. Cvičení Taiji má prokazatelně příznivý vliv na fyzické i psychické zdraví.

Od 8.6.21 probíhá ve Wushu Centru nábor nových studentů do nového školního roku.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
09:30 - 10:00
Taiji
09:30
10:30
Taiji
09:30
10:30
10:00 - 10:30
17:00 - 17:30
Taiji
17:00
18:00
Taiji
17:00
18:00
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
Taiji
18:00
19:00
Taiji
18:00
19:00
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
Taiji
19:00
20:00
Taiji
19:00
20:00
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
Taiji pokrocile
pokročilí studenti
20:00
21:00
Taiji pokrocile
pokročilí studenti
20:00
21:00
20:30 - 21:00

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Neděle

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
09:30 - 10:00
Taiji
09:30
10:30
Taiji
09:30
10:30
10:00 - 10:30
17:00 - 17:30
Taiji
17:00
18:00
Taiji
17:00
18:00
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
Taiji
18:00
19:00
Taiji
18:00
19:00
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
Taiji
19:00
20:00
Taiji
19:00
20:00
19:30 - 20:00

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Neděle

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
20:00 - 20:30
Taiji pokrocile
pokročilí studenti
20:00
21:00
Taiji pokrocile
pokročilí studenti
20:00
21:00
20:30 - 21:00

Pondělí

Středa

No events available!

Léto se nám pomalu blíží a Wushucentrum chystá letní kurzy i pro úplné začátečníky.

První lekce ZDARMA pro nově příchozí!

Kurzy budou pod vedením mistra Qin Ming Tang a Mistra Qin Fei. Letní kurzy probíhají od 12.7. do 26.8.2021

Kromě pravidelného cvičení v tělocvičně pořádáme letos i venkovní cvičení každou neděli ve Stromovce od 18.00 do 19.30.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17:00 - 17:30
Tai Ji
17:00
18:00
Tai Ji
17:00
18:00
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
Venkovní cvícení shaolin a taiji
Sraz: 17:50 u planetarium, Stromovka
18:00
19:30
18:30 - 19:00
Tai Ji
18:30
20:00
Tai Ji
18:30
20:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Neděle

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
17:00 - 17:30
Tai Ji
17:00
18:00
Tai Ji
17:00
18:00
17:30 - 18:00
18:30 - 19:00
Tai Ji
18:30
20:00
Tai Ji
18:30
20:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
18:00 - 18:30
Venkovní cvícení shaolin a taiji
Sraz: 17:50 u planetarium, Stromovka
18:00
19:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30

Neděle

No events available!

 

 

Sestava Tchaj-ťi 24 forem (Taiji 24 shi)

Sestava Tchaj-ťi 24 forem (Taiji 24 shi) obsahuje vybrané pohyby z tradiční sestavy I-lu (Yilu), takže po jejím zvládnutí student plynule přechází na cvičení I-lu (Yilu). Cíle cvičení jsou stejné jako pro I-lu (Yilu) tedy:

Cvičí se v pomalém až středním tempu. Důraz se klade na uvolněné provedení pohybů. I když se jedná o sestavu pro začátečníky, běžně ji cvičí i pokročilí, jestliže nemají dostatek času na cvičení I-lu (Yilu), která je časově poměrně náročná.

 

Sestava I-lu (Yilu) – 74 forem (74 shi)

Sestava I-lu (Yilu) obsahuje 74 pohybů (74 dongzuo). (Podle způsobu počítání a opakování některých pohybů v sestavě se počet pohybů může různit, nejčastěji se uvádí 74-76 pohybů (74-76 dongzuo).)

Cvičení se provádí uvolněně v pomalém až středním tempu. Zaměřuje se na shromažďování energie a síly – Sü-ťin (Xu jin).  Z 8 druhů síly (8 zhong jin) Tchaj-ťi čüan (Taiji quan) tato sestava rozvíjí první 4: Pcheng (Peng), Lü (Lü), Ťi (Ji), An (An). Sestava je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Začátečníci mohou díky mírnému tempu kontrolovat a korigovat svoje pohyby a dbát na to, aby zůstaly uvolněné. Pokročilejší se mohou soustředit na rozvoj vnitřní energie Či (Qi). Ve skutečnosti je pomalé, hluboké cvičení s výrazným prouděním energie Či (Qi) jednou za známek pokročilejší úrovně.

 

Sestava Er-lu (Erlu) – Dělová pěst

Jak už název „Dělová pěst“ (Paochui) napovídá, tato sestava obsahuje rychlé sekvence a výbušné pohyby – Fa-ťin (Fa jin). Z 8 druhů síly (8 zhong jin) Tchaj-ťi čüan (Taiji quan) tato sestava rozvíjí druhé 4: Cchai (Cai), Lie (Lie), Čou (Zhou), Kchao (Kao). Sestava je vhodná pro středně a více pokročilé. Nejprve je nutné zvládnout první sestavu I-lu (Yilu), teprve potom je možné přistoupit ke cvičení rychlých a výbušných pohybů, které právě tato sestava rozvíjí. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby všechny pohyby, i ty výbušné, zůstaly uvolněné.

Soutěžní sestava Tchaj-ťi 56 forem (jingsai taolu Taiji 56 shi)

Soutěžní sestava Tchaj-ťi 56 forem (jingsai taolu Taiji 56 shi) je sestavena z pohybů I-lu (Yilu) a Er-lu (Erlu) Starého i Nového stylu, převažují však pohyby Nového stylu Sin-ťia (Xinjia). Zajímavé také je, že řada pohybů se v soutěžní sestavě dělá na opačnou stranu (na levou ruku) než v tradičních sestavách. Soutěžní sestava tedy nemá význam jen pro soutěže, ale student Tchaj-ťi (Taiji) má možnost v rámci středně dlouhé sestavy se seznámit s pohyby z obou podstylů Starého i Nového. Předpokladem pro Soutěžní sestavu je zvládnutí sestavy I-lu (Yilu) 74 forem (74 shi).

Taji s vějířem

V Číně ženy vějíř používaly především k tanci a muži jako nenápadnou zbraň k boji. Pro bojové účely se vyráběl ze dřeva a bambusu, ale nejčastěji z kovu. Vějíř vyrobený z kovu se dal snadno skrýt, mohl být neomezeně nošen na veřejnosti, a proto byl jednou z nejnebezpečnějších zbraní bojového umění.

Taiji s mečem

Pro taji se používá jednoruční přímý meč se střapcem na konci. Jedná se o nejzákladnějších a ve staré Číně nejpoužívanější zbraň pro boj a osobní ochranu. Střapec na konci slouží jako jedinečná pomůcka pro nácvik základních dovedností.

Náš ceník

Ceny pro Wushu Centrum Perunova :

1 hodina (individuální platba): 200 Kč

10 vstupů (10 hodin): 1800 Kč

3měsíce, 2x týdně (24 hodin): 3200 Kč
6 měsíců, 2x týdně (48 hodin): 5600 Kč (nebo 3 měsíce 4x týdně)

3 měsíce, 1x týdně (12 hodin): 2000 Kč
6 měsíce, 1x týdně (24 hodin): 3700 Kč

Elektronická Přihláška

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum