wushu-header

Styly

Čemu Se U Nás Můžete Naučit

武术

Wushu je čínský výraz pro „umění boje“. Znak Wu (武) se skládá ze dvou znaků zhǐ (止) – „zastavit“ a ge (戈) – dlouhá válečnická zbraň podobající se kopí. Výraz Wushu lze tedy interpretovat i jako „umění, které zastaví válku“.

Pod pojmem wushu jsou dnes chápána čínská bojová umění, známá v západním světě spíše pod nepříliš přesným pojmem gongfu (功夫) (u nás také kung-fu), který má ve skutečnosti obecnější význam dovednosti získané na základě vynaloženého úsilí.

Wushu je možné dělit na mnoho stylů (Shaolin, Wudang, Tygr, Drak, Kudlanka, Wing Tsung…), které se po staletí vyvíjeli. Ve Wushucentru vyučujeme styly Shao-lin (少林), Tai-ji (太极), Ba-gua(八卦) a San-da (散打).

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum