Historie Shaolinu

Když se řekne Shaolin (Šaolin), tak se snad každému vybaví Čína, buddhismus a bojová umění opředená mnoha mýty.
historie

Podle legendy dal severní klášter Shao-Lin (Šaolin) vybudovat v horském masívu Sung, provincie Henan (Chenan), císař Xiao Weng (Šiao Weng) z dynastie severní Wej. Okolo roku 527 navštívil tento klášter mnich Bódhidharma (Da-Mo) a údajně zde strávil více než devět let. Během této doby předával ostatním mnichům znalost tělesných a dechových cvičení, která měla zlepšit jejich schopnosti a dovednosti nutné pro buddhistickou meditaci. Všechna cvičení měla mimo jiné i sebeobranný aspekt a údajně dala základ dnešnímu kung fu (Kung-Fu / Gong-Fu). Podle legend tato cvičení přejímala pohyby odpozorované od zvířat v okolní přírodě (tygr, drak, had, levhart, jeřáb a další), čímž dala základ stylu pěti zvířat. Každý mistr boje v klášteře Šaolin se specializoval na jednu techniku, ale žáci si museli osvojit znalosti a dovednosti všech technik. Časem byla do tohoto systému začleněna výuka boje se zbraněmi a při nácviku technik se začaly využívat jednoduché pomůcky a další důmyslná zařízení, jako dřevěný panák apod.

Během své dlouhé historie byl klášter Šaolin několikrát vypálen a znovu vystavěn. Bohužel z těchto důvodů se nedochovaly žádné písemné záznamy, které by mohly sloužit jako zdroj věrohodných či doložených informací. Skutečná historie kláštera Šaolin se tak dochovala pouze v malých zlomcích pod velkou vrstvou mýtů a legend. Samotná čínská vláda se již několikrát pokusila potvrdit či vyvrátit pravdu o vzniku bojových uměních z Henanského kláštera. V roce 1928 byl vytvořen v Nankingu Centrální vládní institut pro bojová umění. Jeden ze členů tohoto institutu napsal knihu o pravdě a legendách z Šaolinu a Wu Tangu (další místo, kde se psaly dějiny čínského kung fu). Tato kniha rozbila mnoho přetrvávajících mýtů a polopravd o těchto dvou známých místech čínské historie bojových umění. Avšak nebylo by proto správné říkat že všechna čínská bojová umění, která známe, mají svůj původ pouze v Šaolinu (či Wu Tangu).

Šaolinské kung fu, se do povědomí západního světa dostalo především po veleúspěšném filmu z roku 1977 – 36. komnata Šaolinu (The 36th chamber of Shao-lin) a následně dalším filmem Šaolinský klášter s budoucím mistrem bojových scén Jet-li, z roku 1982.

Ve Škole čínského wushu mistra Qin Ming Tang se vyučuje umění stylu Shao-lin jako jeden z dalších způsobů boje (vedle Chen Tai-ji (Čchen Tchaj Ťi) a čínského boxu Sanda). Komplexní trénink šaolinského stylu boje zahrnuje:

 • rozcvičení a protahování,
 • kondiční a otužovací cvičení,
 • postoje,
 • kopy,
 • pěstní formy,
 • cvičení ve dvojicích,
 • Chin Na Dui Da (Čchin Na Tuej Tcha) – obranné techniky a páky na klouby a vitální body,
 • cvičení se zbraněmi,
 • sebeobranné aplikace,
 • qigong (Čchikung),
 • teorie a koncept cvičení.

Co tedy můžete očekávat pokud se rozhodnete navštívit školu Čínského wushu mistra Qin Ming Tanga? První návštěva v naší škole seznamuje nové studenty s tradičním přístupem ke cvičení, jsou vysvětlena základní pravidla cvičení i chování ve škole, která mimo jiné zahrnují znalost oslovení a pozdravu mistra v čínštině, kterým tak vzdávají studenti mistrovi respekt a úctu – „Nin hao shifu“ (Nín chao š´fu) při příchodu a „Shifu zaijian“ (Š´fu cajťien) při odchodu.

Trénink nových studentů zahajuje výuka základních dovedností, mezi něž patří rozvoj síly, rychlosti, flexibility, stability, ale také základních kopů, úderů a nácvik postojů, jakými jsou například: mabu (pozice jezdce), pubu (skrčený postoj), gongbu (kung pu – postoj lukostřelce), xubu (šípu – prázdný postoj), atd. Po zvládnutí jednotlivých pohybů a postojů se následně tyto techniky spojují s dalšími prvky do pěstních forem.

Dalším stupněm k porozumění stylu Šaolin je cvičení sestav ve dvojicích. Toto cvičení rozvíjí schopnost reagovat na útok účinnou obranou a případně dává možnost k procvičení útoku. Tím se rozvíjí především postřeh a posiluje se duševní kondice.

Po ukončení výuky základních znalostí mají studenti možnost se sami rozhodnout – s ohledem na svou individualitu (současně s přísným posouzením dosažených dovedností, své prokázané píle a na základě doporučení mistra), jakým směrem se ve stylu Šaolin ubírat dále, případně jaké zbraně si mají zvolit pro další studium tohoto bojového systému. Tato možnost se ale naskytne pouze těm, kteří mají vytrvalost a dostatek odhodlání na překonání sebe sama a jsou ochotni věnovat svůj volný čas studiu tohoto stylu. Kung fu se totiž musí dělat celým srdcem a je to opravdová dřina. Proto ne každý dospěje na své cestě až sem …
text připravila
Petra Kotěšovcová
Transkripce původních názvů v oficiálním přepisu – pinyin (pchin-jin) – je doplněna standardní českou transkripcí (kurzívou v závorkách), aby bylo umožněno vyslovovat čínské výrazy alespoň přibližně správně.

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum