Historie Qi-Gong

První zmínky o cvičení qi-gong můžeme nalézt už v „Knize proměn“ (I-ťing), jejíž vznik se datuje do doby 2400 let př.n.l. Ucelenější studie qi-gongu však začaly vznikat až v době dynastie Han (206 př.n.l – 220 n.l.).

Mezi nejznámější styly vzniklé za dynastie Han patří „styl pěti zvířat“ (wu-čchin-si) a „styl Ma-wang-dui“, jehož vyobrazení na hedvábném plátně bylo nalezeno r.1973. V době dynastie Liang (502-557 n.l.) sestavil buddhistický mnich Da-mo dvě formy cvičení „Yi-jin-ting“ a „Si-suej-‚ting“. Tyto dvě formy byly používány mnichy z chrámu Shaolin a představovaly první do té doby známé použití qi-gongu v bojovém umění.

Dalším druhem qi-gongu, který vznikl za dynastie Sung (1177-1279 n.l.) je „Osm kusů brokátu“ (Ba-duan-jin). Tento styl byl vytvořen generálem Jue Feiem, který chtěl tímto cvičením zlepšit kondici svých vojáků.

text připravili
Barbora Cibulková, Qin Fei

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum