Historie Taiji

Taijiquan (Tchaj – t´i čchuen) patří v současné době k nejznámějším a nejrozšířenějším čínským bojovým uměním. Jeho vznik je zahalen tajemstvím a legendami, avšak seriozní výzkumy berou v úvahu postavu:

 • Zhang Shanfeng, potulný taoistický mnich z Wudangských hor žijící v 15.století na přelomu dynastii Yuan a Ming.
 • Zhang Shanfeng, alchymista z hory Wudang během vlády císaře Huizonga z dynastie Song ve 12. století.
 • Xu Xuanping, hledač a objevitel tajemných sil za dynastie Tang uprostřed 8. století.

taiji4

Podle výzkumů provedených ve 30.letech je jeho založení připisováno bojovníkovi Chen Wantingovi z hrabství Wen v provincii Henan a době okolo 60.let 17. století, kdy dynastie Quing střídala dynastii Ming. Jeho odkaz lze shrnout do několika bodů:

 1. spojil bojová umění s technikami Daoyin (koncentrované vynaložení vnitřní síly) a Tuna (cvičení hlubokého dechu)
 2. použil teorii Jingluo z tradiční čínské medicíny společně s krouživými a obloukovými pohyby
 3. vytvořil párové cvičení Přetlačování rukama a cvičební postupy pro boj s kopím
 4. rozvinul teorii o pevnosti skryté za jemností a provádění pohybů, které jsou reakcí na změny protivníkovi taktiky

Jednotlivé sestavy obsahují osm základních sil, které se navzájem kombinují a využívá se jejich rozdílných vlastností. Přetlačování rukama aplikuje tyto síly při změnách soupeřových pohybů a využívá jich.

 • Peng – „odražení“ nebo „odpružení“, považuje se za nejdůležitější a slouží k blokování úderu
 • Lu – „zatažení“, pasivní obranná síla využívající útok soupeře
 • Ji – „stisknutí“, obranná síla sloužící k vyvedení soupeře z rovnováhy
 • An – „zatlačení“, obranná i útočná síla
 • Cai – „stržení“, útočná síla sloužící k vyvedení soupeře z rovnováhy
 • Lie – „rozdělení“, rychlá rotační síla
 • Zhou – „úder loktem“, slouží při blízkém kontaktu
 • Kao – „opření se ramenem“, taktéž pro blízký kontakt

Sestavy ve stylu Chen:

Lao Jia Yi Lu
(„Lao Jia“- starý styl nebo rám, „Yi Lu“ – první forma) Sestava vytvořená Chen Chanxingem (14.generace) a tvoříci kombinaci tří původních Chen Wantingových sestav. Skládá se ze 74 – 76 pohybů a obsahuje všechny základní principy od navíjení hedvábí (chan si jing) po výbušnou sílu (fajing).

Lao Jia Er Lu
(„Er Lu“ – druhá forma, zvaná též Pao Chui „Dělová pěst) Skládá se z 38 – 45 pohybů, záleží na daném mistrovi a jeho způsobu výuky. Na rozdíl od Yi Lu jsou zde ze 3/4 tvrdé pohyby obsahující fajing. Charakteristické pro tuto sestavu jsou i skoky, dupaní a přiskoky.

Xin Jia Yi Lu
(„Xin Jia“ – nový styl) Vznik sestavy je přisuzován mistru Chen Fakemu (1887 – 1957), který upravil starou Lao Jia a přidal k ní některé pohyby navíc a zvýšil důraz na navíjení hedvábí (chan si jing).. Skládá se z 83 pohybů.

Xin Jia Er Lu
71 převážně tvrdých pohybů.

Xiao Jia Yi Lu
(„Xiao Jia“ – dříve nový styl, nyní malý styl) Vznik je přisuzován mistrovi Chen Youbenovi (14.generace), který vynechal některé složité prvky jako skoky, rychlé výdeje energie a uchoval část sestavy vytvořenou Chen Wantingem. Sestava má 74 pohybů.

Chen Taiji Dan Jian
Sestava s mečem cvičená tradičně ve vesnici Chenjiagou

Zhaobao Jia
Vytvořeno mistrem Chen Qingping (1795 – 1868). Obsahuje tři sestavy rozdělené podle stupňů obtížnosti, kde se začíná cvičit od prostřední, poté nejjednodušší a nakonec nejtěžší. Klade se velký důraz na práci s qi.

Hu Lei Jia
Vytvořeno mistrem Li Linyan, žákem Chen Qinpinga a jedná se o kombinaci stylu Zhaobao a umění Yun Chin Chui. Někdy též zvaný jako „Hromový styl“. V samotném Chenjiagou se dnes necvičí, ale je rozšířen převážně na Taiwanu.

Moderní sestavy:

 • 24 forem – sestava obsahující prvky z Lao Jia
 • 36 forem – původem ze stylu Xin Jia
 • 38 forem – autor je Chen Xiaowang, začátečnická zjednodušená sestava kombinující prvky z Lao Jia a Xin Jia
 • 19 forem – autor je Chen Xiaowang
 • 18 forem – autor je Chen Zheng Lei
 • 13 forem – autor je Zhu Tiancai, začátečnická sestava obsahující pohyby z Lao Jia
 • 56 forem – soutěžní Chen sestava, vytvořena Kan Guixiangem a obsahující převážně prvky ze Xin Jia
 • 42 forem – soutěžní sestava s mečem, kombinace několika stylů dohromady

© Wushu Centrum 1998-2020 All rights reserved, Made by: Wushu Centrum